Latest posts

Szent István ünnepe

5560 Views 0 Liked

Augusztus 20. az egyik legrégibb és legkülönlegesebb magyar ünnepnap. Szent István király napja, a keresztény magyar államalapítás, a magyar állam ezeréves folytonosságának emléknapja.


I. (Szent) István király volt az első keresztény magyar király, a keresztény magyar állam megalapítója és a magyar keresztény egyház megszervezője. Szent István király apja, Géza nagyfejedelem ugyanis felismerte, hogy népe európai beilleszkedése csak a kereszténység felvétele révén lehetséges, éppen ezért megkezdődött az ezredforduló derekán az addigi pogány hitről való áttérés. Munkásságát halála után jogos örököse, István – korábbi pogány nevén Vajk- folytatta.

Augusztus 20. Tűzijáték Hajóról - Vacsoraest a Dunán

Kerülj a lehető legközelebb az augusztus 20-ai tűzijátékhoz! Töltsd velünk Magyarország Születésnapját a Dunán!


1000 karácsonyán, vagy más források szerint 1001. január elsején megkoronáztatta magát Esztergomban. A koronát II. Szilveszter pápától kérte, ami egyfelől az ország függetlenségét jelentette, valamint hazánkat, az új keresztény államot a római egyház védnöksége alá helyezve.
 Ezután István lerakta a magyar állami és egyházi szervezet alapjait, kijelölte a királyi birtokok székhelyeit, a várispánságokat – ezzel megalapozta a megyerendszert, kibocsátotta  az első magyar ezüstpénzt s kiadta első törvénykönyvét. Megalapította az esztergomi érsekséget s a püspökségeket, latin  szertartásrenddel, de engedte a görög rítust is. 


Megújította a  996-ban alakult pannonhalmai apátság kiváltságait, s bencés monostorokat alapított, ezek az írásbeliség műhelyei lettek.


Eredetileg Szent István még augusztus 15-ét, Nagyboldogasszony napját avatta ünneppé, ekkorra hívta össze Fehérvárra a királyi tanácsot és tartott törvénynapot. Élete végén a beteg király ezen a napon ajánlotta fel az országot Szűz Máriának, majd 1038-ban ő maga is ezen a napon halt meg.


Istvánt nagy utóda, I. László emeltette oltárra, azaz tette az egyház szentjévé, fiával, Imrével és Gellért püspökkel együtt 1083. augusztus 20-án. Ünnepe a világegyházban augusztus 16., nálunk  augusztus 20., amely ma nemzeti és hivatalos állami ünnep.